DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING. - Denmark 

Ranking results:

Past rankings:

2020
Criterium:Position:
Overall Score:> 1000
Total Project Funding per Partner:> 1000
Total Number of Projects:> 1000
2019
Criterium:Position:
Overall Score:> 1000
Total Project Funding per Partner:> 1000
Total Number of Projects:> 1000
2015
Criterium:Position:
Overall Score:> 1000
Networking Rank (Reputation):> 1000

Ranking timeline:

Project Participation Performance(2015-01-01 - 2022-12-31 ):

Total Project Funding:

Funding per Partner:

Projects:

Leadership:

Total number of projects: 5
As coordinator: 1
As participant: 3
Sole participant: 1
Coordinator / Participant Ratio: 0.33*

Summary:

Total project funding [€]:Projects [No]:
Year:coordinator*participant*per partner  as coordinatoras participant
2020 310.968 0 310.968 1
2019 0 8.615.876 1.491.534 2
2015 3.972.691 3.641.781 1.519.524 1 1

Networking:

Project overview: