CYCLOPOLIS SISTIMATA KOINOXRISTON PODILATON IDIOTIKI KEFALEOUXIKI ETERIA - GR 

Ranking results:

Past rankings:

2020
Criterium:Position:
Overall Score:> 1000
Total Project Funding per Partner:> 1000
Total Number of Projects:> 1000

Ranking timeline:

Project Participation Performance(2020-01-01 - 2024-12-31 ):

Total Project Funding:

Funding per Partner:

Projects:

Leadership:

Total number of projects: 2
As coordinator: 0
As participant: 2
Sole participant: 0
Coordinator / Participant Ratio: 0*

Summary:

Total project funding [€]:Projects [No]:
Year:coordinator*participant*per partner  as coordinatoras participant
2022 0 3.319.325 146.375 1
2020 0 10.115.469 212.625 1

Networking:

Constancy:

Total number of partners: 43
Partner loyalty:
Frequent Partner: (> 2 projects): 0
Rare Partner: 43
Frequent / Rare Partner Ratio: 0

Project overview: